fbpx

Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest GEKON Artur Wojsa z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław.
 • Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy, jej realizację, w celu realizacji zamówień, przesyłania informacji handlowych oraz utrzymywania kontaktów handlowych z kontrahentami w tym zakresie a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO.
 • Dane osobowe Klienta i jego przedstawicieli mogą być również wykorzystywane do zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami, analizy rynku i opracowywania strategii i prognoz, promowania produktów lub jeżeli zajdzie taka potrzeba, w celu windykacji należności na podstawie tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Art. 6, ust. 1 lit. f).
 • Dane osobowe Klienta będą również przetwarzane w celu spełnienia wymagań prawnych w obszarze księgowości. Jest to podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynikająca z Art. ust. 1, lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy lub tak długo jak wymaga tego współpraca handlowa oraz okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości (Art. 6 ust. 1, lit. c).
 • Dane osobowe Klienta i jego przedstawicieli mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym i audytowym, wywiadowniom gospodarczym, firmom transportowym oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator.
 • Klient lub jego przedstawiciele posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 • Klient lub jego przedstawiciele mają prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.
 • Klient jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim przedstawicielom, których dane zostaną przekazane Administratorowi w ramach realizacji umowy
 • Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.